" Tüm gayretlerimiz sağlığınız içindir. "

,

Bursa'da Güçlerimizi Birleştirdik !

  Güven Tıp Laboratuvarı dünyanın güçlü sağlık markalarından biri olan Medicover Holding ile ortaklık yapıyor. Global ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemde, Bursa’nın köklü ve güvenilir laboratuvarı GVN TIP, Synevo Laboratuvarları zincirine dahil oldu. Dünya genelinde 40 binden fazla çalışanı olan Medicover Holding’in 1,5 milyar Euro’yu aşan geliri olduğu biliniyor. Test portföyünde 5 bin farklı test bulunduran bu zincir marka kentimizde Güven Tıp Laboratuvarına yatırım yapma kararı aldı.

TESTLER
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
HAKKIMIZDA
Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler günlük hayatımızın hemen her alanını kesintisiz bir şekilde etkilemeye ve yaşam koşullarımızı daha iyi hale getirmeye devam ediyor. Bizden bir önceki kuşakların bizim yaşımızdayken ulaşmayı hayal bile edemediği araç, gereç ve hizmetler artık standard ihtiyaç listemizde yer alıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmelerden en fazla yararlanan sektörlerin başında hiç şüphesiz sağlık sektörü geliyor. Başta klinik laboratuvarcılık olmak üzere teşhise yönelik faaliyet gösteren dalları ise bu gelişmelerden en fazla yararlanan alanlar oluyor. Geçmişte daha çok teşhis ve tedaviye odaklanmış olan sağlık hizmetleri, günümüzde sağlıklılık halinin muhafazasını ve bir süre sonra hastalığa neden olması muhtemel risklerin önceden belirlenmesini de hedefliyor. Bu durum, klinik laboratuvarların sağlık hizmetleri içindeki önemini daha fazla artıyor.

  • Son 10-15 yıl içinde laboratuvarcılık teknolojisindeki gelişmelerin ve laboratuvarcılık anlayışındaki değişikliklerin, özel sağlık sektöründe hizmet veren klinik laboratuvarlara yeterince yansıdığını ve toplumumuzun bu gelişmelerden yeterince yararlandığını söylemek maalesef mümkün değil. En t emel hedefimiz, klinik laboratuvarcılık teknolojisindeki ve anlayışındaki gelişmelerden toplumumuzun da yararlanmasını sağlamak ve bu alanda Bursa'da hissedilen boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

  • Kaliteli laboratuvarcılık hizmetlerinin üretimi için, ileri teknolojiye sahip olmanın yanında, teknolojinin iyi bir şekilde kullanılmasının da büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Yalnızca laboratuvarcılık hizmetlerinin gerektirdiği en ileri teknolojiye sahip olarak değil, aynı zamanda bu teknolojinin etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan vizyona, bilgiye, tecrübeye, heyecana ve iyi eğitilmiş bir kadroya sahip olarak hizmete başladık. Kaliteli laboratuvarcılık hizmeti için gerekli olan altyapı, kadro, eğitim, kalite kontrolü ve yönetimle ilgili t emel prensipleri tanımlayan “İyi Laboratuvar Uygulaması” doktrinine gönülden bağlıyız ve bu bağlılığımızı sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız . Üstümüze düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirerek, toplumumuza en kaliteli laboratuvarcılık hizmeti sunmanın yanı sıra, sahamızda iyi bir örnek oluşturarak “İyi Laboratuvar Uygulaması” ilkelerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz .

  • Sahip olduğumuz modern teknoloji, insan kusurundan kaynaklanabilecek bütün hata risklerini ortadan kaldırarak, çok süratli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. Hastalarımız artık test neticeleri için günlerce beklemek zorunda kalmayacak, laboratuvarımızda çalışılan test parametrelerinin çok büyük bir kısmının neticelerini aynı gün hatta birkaç saat içinde alabilecektir. Laboratuvar hizmetlerini, teşhis sürecinin en çok zaman kaybına neden olan aşamalarından biri olmaktan çıkarıp, kalite ve güvenilirlikten hiçbir şekilde taviz vermeden, süratli sonuç üreten bir merkez haline gelmeyi hedefledik.

  • Hastalarımızın ve hekimlerimizin kalitesinden hiçbir şekilde kuşku duymayacakları, e n kaliteli, en güvenilir ve en süratli laboratuvarcılık hizmetlerini mümkün olan en düşük bedelle sunan bir laboratuvar olmak istiyoruz.

  • Son yıllarda birbiri ardından, on binlerce insanın uzun yıllar izlenmesine dayanan geniş kapsamlı araştırmaların sonuçları, sağlıklı ve uzun yaşamak için uyulması gereken kuralların ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine kaynak oluşturan çok güvenilir bilgiler sağlıyor. Konusunda en yetkili bilim adamlarından ve uzmanlardan oluşan bilimsel komiteler bu bilgileri değerlendirerek sağlıklı ve uzun bir yaşam için uygulanması gereken, “topluma yönelik reçete” niteliğinde raporlar ve rehberler hazırlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanarak, bu raporlardan ve rehberlerden topluma aktarılması gereken, klinik laboratuvarcılık hizmetlerini de ilgilendiren kısımları toplumumuza aktarmayı sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak kabul ediyoruz. Böylece t oplumumuzda “sağlıklı ve uzun yaşama” bilincinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

  • Hayalimiz Türk toplumunu sağlığına önem veren, yararı uluslararası sağlık kuruluşları tarafından onaylanmış “sağlıklı yaşam” kurallarına uyan, düzenli olarak sağlık kontrolü yaptıran ve böylece “daha sağlıklı ve daha uzun yaşayan” bir toplum olarak görmektir.


Gvntıp Laboratuvarlar Grubu'nun sembolü HAYAT AĞACI 5000 yıldan beri “sağlıklı ve uzun bir ömür” dileğini simgeliyor “Hayat Ağacı” simgesi, Hititlerden itibaren hemen hemen bütün Anadolu uygarlıklarında, Mezopotamya uygarlıklarında ve ardından eski Yunan uygarlığında “sağlıklı ve uzun yaşama” dileğinin simgesi olarak kullanılmıştır. Zaman içinde, işleyen ustaların zevklerine ve yeteneklerine göre figürde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde gerçek anlamı büyük ölçüde unutulmuş olsa da, Anadolu'da dokunmakta olan halı ve kilimlerde hayat ağacına benzeyen motiflere rastlamak hala mümkündür. Bundan böyle “hayat ağacı” figürü Gvntıp Laboratuvarlar Grubu'nun Türk insanına “sağlıklı ve uzun bir ömür” dileğinin simgesi olarak yaşamaya devam edecek. Laboratuvarımız tarafından benimsenen motifte, hayat ağacı 9 dallı olarak tasarlanmıştır. Her bir dal, klinik laboratuvarcılık sahası ile ilişkili bilim dallarından birini temsil ediyor.